Габровец отива на пощата и си поръчва телефонен разговор за 30 секунди


Ню Йорк. Габровец отива на пощата и си поръчва телефонен разговор за 30 секунди.
Телефонистката го изглежда шашнато:
– За 30 секунди ще успеете ли?
– Напълно!
Свързват го с дома му:
– Иване, акаш ли?
– Да, тате!
– Бъди здрав! Чао!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Очите на телефонистката стават огромни:
– Че каква информация получихте?
– Как каква? Аз го попитах:
– Акаш ли? Той каза да! Щом ака – значи се храни! А щом се храни – значи има пари! А щом има пари – значи е добре!

Коментари

Be the first to comment

Коментари