Гарнизон в офицерско градче.


Гарнизон в офицерско градче. Всички се познават. При заместника по политическата част влиза съпругата на един от офицерите:
– Вчера започнах да пера ризата на мъжа ми и вижте какво намерих! – И му показва дамски бикини.
– Дааа… вижте, оставете ми „вещественото доказателство“, а аз ще помисля как да накажем вашия прелюбодеец.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Жената си тръгва, а заместникът си мисли – да сложа бикините в бюрото – не върви, в касата – също не върви… Сложил ги набързо в джоба на ризата си и забравил за тях. Вечерта се прибрал в къщи и се преоблякъл. Жена му започнала да пере ризата, отворила джобчето и намерила бикините. Отишла при мъжа си:
– Шегаджия такъв! Тези бикини ги търся втори ден и се чудя къде ли съм ги сложила…

Коментари

Be the first to comment

Коментари