Голяма Пушка


Голяма Пушка от индианско племе решил да се жени. Отишъл при вожда да поиска разрешение да се ожени за Голяма Луна от съседното племе.
А вожда:
– Голяма Пушка, та ти още девствен, не знаеш какво да правиш първата брачна нощ. Я заминавай в гората да се научиш по хралупите.
Заминал Голяма Пушка и се върнал след един месец. Отишъл отново при вожда на племето:
– Голяма Пушка научил се, сега може ли да се жени?
– Може! – казал вожда.
Първата брачна нощ Голяма пушка казал на Голяма Луна да застане стойка партер. Застанала тя и той фраааааааааааас един ритник.
– Голяма Пушка, защо риташ ме? – изненадано попитала Голяма Луна.
– Аааааааааа, Голяма Пушка не глупав – първо проверява за пчели.

Коментари

Be the first to comment

Коментари