Господ изчезнал за седем дни


Някога, преди мноооого, много години Господ изчезнал за седем дни.
Когато се върнал, Архангел Гавраил го попитал :
– Къде бяхте?
– Да знаеш само какво направих ей там! – гордо казал Господ и посочил надолу към облаците.
– Какво е това?
– Планета. Нарекох я Земя. Дарих я с живот и направих така, че там да има съвършен баланс.
– Съвършен баланс? Какво означава това? – учудил се Архангела.
– Виж сега, това е Европа – континент, който на север е развит и богат, а на юг е с хубав климат. Това пък е Азия. Там съм заселил жълтите хора, а в Африка черните. А това там са двете Америки – едната богата, другата бедна. Е, сега забелязваш ли баланса?
– Да! – и ентусиазиран, Архангелът посочил едно местенце в югоизточна Европа – а това там какво е?
– Това е България. Има красива природа, плодородни ниви, пълноводни реки и мек климат. Там живее народ работлив, умен и способен …
– Добре де, ама точно тук баланс май няма…
– Чакай да чуеш само кой ще ги управлява 

Коментари

Be the first to comment

Коментари