Господ казал на американеца, французина и българина…


Господ казал на американеца, французина и българина, че колкото земя извървят на кон, цялата ще бъде тяхна.
Американецът яздил в галоп три часа, обърнал се и казал:
-Не е малко това. Ще има достатъчно и за децата и за внуците и спрял.
Французинът яздил в галоп пет часа, пипнал коня и казал:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

– Измори се добичето. Това ми е достатъчно.
Българинът яздил ден , яздил два, на третия ден коня паднал и умрял. Тогава той продължил тичешком, но накрая силите му се изчерпали и той се свлякъл на земята от жестоката умора. Тогава свалил шапката си, хвърлил я с всичка сила напред и извикал:
-А пък тук ще има и два реда домати!

Коментари

Be the first to comment

Коментари