Господине, вие тука ли живеете?


Пиян човек стигна до един блок, влиза вътре и сяда на стълбите. В това време един господин слезнал от асансьора и го попитал:
– Господине, вие тука ли живеете?
– Да-а-а…
– Кажете на кой етаж, за да ви помогна?
– На четвъртия…
– Добре елате, а коя врата?
– Където и да е – все ще ме харесат.
Човекът се позамислил, отворил една врата и го бутнал вътре. Слиза на входа и гледа още един пияница.
– Господине, вие тука ли живеете?
– Да-а-а…
– Кажете къде, за да ви помогна.
– Ами някъде на четвъртия етаж…
Човекът качил и този на четвъртия етаж, отворил една врата, бутнал го вътре и пак слязъл с асансьора. Само че, не щеш ли, долу още един препил. Писнало му и го питал:
– Да му се не види! И вие ли живеете тук?
– Да и то на четвъртия етаж, но ако ме бутнеш още веднъж в шахтата на асансьора ще ти смачкам фасона!

Коментари

Be the first to comment

Коментари