Хитър Петър и царската дъщеря


Царската дъщеря била много капризна и все отказвала да се жени за принцовете, които и водели.
Един ден царя се ядосал и обявил, че който му донесе двата предни зъба на ламята Спаска, ще му даде принцесата за жена.
След два дни Хитър Петър се появява със зъбите в ръка и както е уговорката – омъжват принцесата за него.
Влизат в брачното ложе, но по едно време се чука нервно на врата и Хитър Петър пита:
– Кой е?
А от другата страна един жален глас:
– Аш сти кадза кой е мрашник такъв!..

Коментари

Be the first to comment

Коментари