Холивудски режисьор снимал касов филм в пустинята. Един ден при него дошъл стар индианец и му казал


Холивудски режисьор снимал касов филм в пустинята. Един ден при него дошъл стар индианец и му казал:
– Утре ще вали.
И на другия ден заваляло. След няколко дни старият индианец пак се появил, приближил се до режисьора и казал:
– Утре ще има буря.
И на другия ден се разразила страхотна буря, която временно спряла снимките. Режисьорът много се впечатлил от метеорологичните прогнози на стария индианец и казал на секретарката си да го вземе на щат.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

След още няколко успешни прогнози обаче индианецът не се появил три седмици. Тогава режисьорът пратил да го потърсят.
– Утре снимам важна сцена и разчитам на теб – казал му той. Какво ще е времето?
Старият индианец свил рамене.
– Не знам. Радио счупено.

Коментари

Be the first to comment

Коментари