Имало един овчар, който нямал нищо друго освен овцете си


Имало един овчар, който нямал нищо друго освен овцете си и не знаел за нищо друго на този свят, освен за овцете си. Той живеел с овцете, говорел им, спял при тях, обичал ги и те за него били всичко. Но не щеш ли, един ден до пасището му отворил врати публичен дом … Станало му любопитно на овчаря, какво е това новото нещо и решил да провери. Отишил до портите на публичния дом и поч*кал, Маман му отворила. Той и казал, че иска да види какво е това публичен дом, а тя му казала, че няма проблем стига да има пари.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Работата била, че нямал пари и никога не бил имал. С мъка на сърцето решил да заколи Доли, една от овцете си, нямало друг начин – твърдо бил решил да провери какво е това нещо до пасището му. Заколил той овцата, продал месото и влязъл в публичния дом. На сутринта цялото стадо се било събрало около публичния дом, да чакат овчаря да излезе. По едно време на сутринта, той излязъл на една тереса гол, разтегнал се, погледнал към овцете и им казал: – Ей, ша ва изколя ей, всичките ша ва изколя!

Коментари

Be the first to comment

Коментари