Имало една двойка съпрузи, женени от 20 години


Имало една двойка съпрузи, женени от 20 години. Всеки път, когато правели любов, съпругът настоявал да е на загасено осветление. След 20 години съпругата решила, че това е просто смешно. Решила да го отучи от тази луда привичка. Така че, една нощ, в разгара на див, шумен и романтичен с*кс, тя включила осветлението. Погледнала надолу и видяла, че съпругът й държи управлявано от батерии устройство за удоволствия…вибратор! Приятен, прекрасен и по-голям от истински. Тя напълно побесняла. „Ти, импотентно копеле“, закрещяла му тя, „Как можа да ме лъжеш през всичките тези години? По-добре веднага ми обясни поведението си!“
Съпругът й я погледнал право в очите и казал спокойно: „Ще обясня за играчката…ти ми обясни за децата.“

Коментари

Be the first to comment

Коментари