Имало едно време три приятелки


Имало едно време три приятелки.
Първата се омъжила по любов, но постоянно не й стигали парите и луксозния живот.
Втората се омъжила по сметка, но вечно й липсвали внимание и романтични чувства.
Третата въобще не се омъжила и тайно завиждала на другите две…
Каква е поуката? Няма поука! Ама и угодия също

Коментари

Be the first to comment

Коментари