Италианец, французин и българин седели във фоайе на хотел


Италианец, французин и българин седели във фоайе на хотел. Изведнъж италианецът заявил:
– Снощи четири пъти се любих с жена си! Сутринта тя ми каза, че много ме обича.
– Пфу! – презрително изсумтял французинът. – Това не е нищо.
Снощи шест пъти се любих с жена си. Сутринта тя ми каза, че съм
най-големият любовник в света и че никога няма да си помисли за
друг мъж.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Българинът мълчаливо четял вестник. Французинът се обърнал към него и нахално го попитал:
– А ти колко пъти се люби с жена си снощи?
– Веднъж – отвърнал той.
– Само веднъж ли? И на сутринта какво ти каза жена ти?
– Не спирай.

Коментари

Be the first to comment

Коментари