Иванчо го приели в пионерската организация


Иванчо го приели в пионерската организация. Втурва се в къши.
– Мамо, а пионерите трябва ли да бъдат честни?
-Да, сине!
-А винаги ли трябва да казват истината?
-Да
-Е, аз тогава си признавам: миналата неделя изядох един буркан с малинов фонфитюр и за да не забележите се изаках вътре.
Баща му затваря вестника:
-Аз ти казах, че е лайно, а ти: „Захаросало се е, та захаросало се е!“

Коментари

Be the first to comment

Коментари