Иванчо от много време искал да му купят колело.


Иванчо от много време искал да му купят колело. Един ден останал сам с майка си и и казал, че иска да играят на семейство. Тя не знаела как и Иванчо и казал:
– Отивай в спалнята, събличай се и лягай!
– Как така бе, Иванчо, аз съм ти майка!
– Не ще играем!
– Добре.
След малко Иванчо отваря вратата с ритник и извиква:
– Какво си легнала и мислиш само за с*кс ма, отивай да купиш на детето едно колело.

Коментари

Be the first to comment

Коментари