Иванчо отива на училище със синю око и учителката го пита защо


Иванчо отива на училище със синю око и учителката го пита защо.
– Ами, госпожо, снощи легнах да спя при мама и тати и по едно време татко ме пита „Иванчо заспали ?“ аз му казах, че не съм и той ме наби.
На другия ден Иванчо е с две сини очи и учителката пак пита какво е станало:


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

– Снощи, госпожо, пак легнах при мама и тати и по едно време татко пак пита: „Иванчо, спиш ли ?“, аз казах „не“ и той ме наби.
На третия ден Иванчо направо е прибит и госпожата уплашено пита какво се е случило;
– Лежа си аз при мама и тати и татко започва „Иванчо, спиш ли ?“ – аз мълча. Той пак „Иванчо, спиш ли ?“ – аз пак мълча и след малко татко пита: „Влезе ли ?“ , а аз викам: „Кой ?“…

Коментари

Be the first to comment

Коментари