Иванчо стои пред училище


Иванчо стои пред училище. Минава директора и го пита:
– Защо не си в час ?
– Пръднах и ме изгониха.
– По кой предмет ?
– По „Логика”, но съм страшно озадачен. Аз пръднах. Мен ме изгониха на чист въздух, а те останаха да го миришат ! Къде е логиката – вие виждате ли я !

Коментари

Be the first to comment

Коментари