Извънземните решили да отвлекат немец,англичанин и българин


Извънземните решили да отвлекат немец,англичанин и българин.Първата вечер отвлекли немеца..Събудил се на сутринта,спомнил си всичко и казал:
–Ще напиша книга!
Втората вечер отвлекли англичанина.На сутринта:
–Ще разкажа на медиите!
На третата вечер отвлекли българина.На сутринта се събудил и си казал:
–Ебах ти филма! Повече няма да близна на Пешо от ракията….

Коментари

Be the first to comment

Коментари