Каква е разликата между жените и перлите?


Живял едно време Конфуций в едно село. Един ден селяните решили, че след като сред тях живее толкова голям мъдрец, то те могат да отидат при него и да го попитат за мнението му по един въпрос, който отдавна ги мъчел. Отишли и го попитали:
– Мъдри Конфуций, каква е разликата между жените и перлите?
Мъдрецът се замислил и отговорил:
– Това не е никак лесен въпрос. Ще трябва да медитирам върху него. Елате пак след една седмица и ще ви отговоря.
Минала една седмица и селяните се върнали при Конфуций в очакване на отговор. Той им казал:
– Разликата между жените и перлите е, че перлите се нижат и отпред, и отзад, а жените – само отпред.
Замислили се селяните и у тях възникнал нов въпрос:
– Само че има жени, които също се нижат и отпред, и отзад…
– Това – отговорил Конфуций, – не са жени, това са перли!
Коментари

Be the first to comment

Коментари