Какво работите, младежо?


Едно момиче от заможно семейство си имала за приятел едно бедно момче, което работело в хлебопекарна. Като научил баща й, той поискал от дъщеря си да го запознае с това момче. Тя го довела един ден вкъщи. Бащата поискал да говори с приятеля и на насаме, в кабинета си, като оставил дъщеря си да чака отвън. Разговорът бил приблизително следния:
– Какво работите, младежо?
– Помагам в една хлебопекарница.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

– И какви доходи получаваш за тази работа? Не ми казвай, досещам се. А знаеш ли, че с тези пари не си в състояние да купиш дори тоалетна хартия за моята дъщеря?
Като чул това, младежът незабавно си взел шапката и си излязъл. Вън го очаквала приятелката му, която се втурнала към него и нетърпеливо попитала:
– Какво ти каза баща ми?
– Баща ти каза, че ти си голяма дрисла.!

Коментари

Be the first to comment

Коментари