Киркор и Гарабед ученици.


Киркор и Гарабед ученици. Учителят:
– Гарабед, какъв искаш да станеш, като пораснеш?
– Като порасна, искам да водя жена си по скъпи ресторанти, да й купувам скъпи бижута, да й подарявам ферарита, лаборджинита, яхти…
– Киркор, а ти какъв искаш да станеш, като пораснеш?
– Преди исках да стана пътен полицай, ама сега искам да стана жена на Гарабед…

Коментари

Be the first to comment

Коментари