Конференцията на хомосексуалистите


Един шофьор карал ТИР по шосето. По едно време го спира мъж, целият в жълто.
– Кой пък си ти? – пита изненадан шофьорът – що си целият в жълто?
– Ами… аз съм жълтият педераст – с нежен глас заговаря стопаджията – отивам на Конференцията на хомосе*суалистите в Пловдив.
– Хайде, качвай се.
След около половин час друг стопаджия маха с ръка, този път целият в червено.
– Ти пък кой си?
– Ами, аз – отново с нежен глас заговаря стопаджията, – съм червеният педераст и отивам…
– Да, да, на конференцията на хомосе*суалистите. Качвай се.
След малко на ТИР-а маха друг, целият в зелено.
– Ти кой си?
– Аз съм зеленият педераст…
– Да, да за конференцията. Качвай се.
След още половин час друг маха на ТИР-а, целият в синьо. Отегчен, шофьорът казва:
– Да, да, знам! Ти си синият педераст и отиваш на конференцията… Качвай се.
А човекът сърдито казва:
– Я ти си дай книжката, пък ще видим кой е педераст …

Коментари

Be the first to comment

Коментари