Коубой се жени.


Коубой се жени. Качва булката на коня и тръгват, но конят се спъва. Коубоят казва:
– Едно!
По средата на пътя конят пак се спъва и коубоят казва:
– Две!
Тъкмо преди да влязат в църквата конят за трети път се спъва. Коубоят казва „три“, вади пистолета и го застрелва.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

– Как можа да застреляш горкото животно – проплакала булката.
Коубоят я погледнал строго и казал:
– Едно!

Коментари

Be the first to comment

Коментари