Красавице, дай ми телефона си!


Красавице, дай ми телефона си!
– Записвай: 123456789.
– Хм… толкова бързо?
– Пиши, пиши, не се притеснявай. Обаждаш ми се днес вечерта точно в шест. В седем се виждаме на вечеря. Не обичам да ям по-късно. Днес с*кс няма да има. Рано е. Носи пари. Обичам раци. От цветя няма нужда – ще икономисаш. Утре може с*кс. Аз обичам отгоре. Половин година достатъчна ли е? Не мога да се бавя с децата.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Пък и ти. Момче. После момиче. Аз ще напълнея. Ти ще оплешивееш. Ще отидеш при съседката. А аз ще ви взема апартамента.
– Ега ти т*пачката!
– По-добре да изгубиш две минути, отколкото двадесет години!

Коментари

Be the first to comment

Коментари