Ловец се прибрал вкъщи и заварил жена си с любовник.


Ловец се прибрал вкъщи и заварил жена си с любовник. Вдигнал скандал, хванал, любовника за врата и го помъкнал навън:
– Ела с мен навън! Ще те убия!
Като излезли навън, обаче, му предложил:
– Виж сега какво, дай да се разберем.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Аз ще гръмна с пушката два пъти във въздуха и после и двамата ще паднем на земята. Ще се направим на умрели. Към когото първа се хвърли жената – значи него обича истински. Нека той да остане с нея.
Чули се два изстрела. Жената се показала от вратата и видяла двата „трупа“ да лежат на земята. Отворила гардероба и извикала:
– Излизай Пешо! Тия двамата глупаци се застреляха един друг!

Коментари

Be the first to comment

Коментари