Мъж дължал пари на мутренски бос.


Мъж дължал пари на мутренски бос. Шефът се обадил по мобифона на Пешо борчето и му казал:
– Доведи ми го тоя в офиса. Аз ей сега ще дойда и ще видим какво ще го правим.
Отишъл Пешо, открил мъжа, хванал го като агне и го метнал на задната седалка на мерцедеса. Затътрил го в офиса и там го завързал за радиатора и седнал да чака шефа. Шефа дошъл и му казал:
– Писна ми от тоя. Само ме мотае с парите. Закарай го на някой баир, опъни го едно хубаво и го остави там.
Пешо грабнал човека и го метнал отново в мерцедеса. Докато пътували, оня от задната седалка го ударил на молба:
– Не е хубаво така Пешо, знаеш че не съм лош човек.
– Каквото ми е казал шефа, това ще правя…
– Ама аз имам жена, деца, ако обърна резбата ще избягат…
– Това не ме интересува!
– Ако се разчуе ще трябва да се самоубия…
– Проблема си е твой!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Мобифона на бореца отново звъннал. Бил шефа, който казал:
– Пешо, обърни колата. Чакам те пред офиса. Тука има още двама, които ми висят с много пари!
Пешо се върнал пред офиса, а шефа му казал:
– Тия двамата и тях ги заведи на баира и ги разстреляй като кучета!
Метнал ги Пешо и тях на задната седалка и пак потеглил. По едно време, първия човек неспокоен казал на Пешо:
– Ей, Пешо, да не забравиш, че аз съм тоя дето трябва да го опънеш…

Коментари

Be the first to comment

Коментари