Мъж и жена, които никога не са се срещали преди


Мъж и жена, които никога не са се срещали преди, се озовават в едно купе в спален вагон.
След първоначалното смущение най-накрая успяват да заспят, жената на горната кушетка, мъжът на долната.
Посред нощ жената се навежда към мъжа и прошепва:
– Съжалявам, че ви безпокоя, но ми е много студено и се питам дали бихте ми подали още едно одеяло.
Мъжът също показва глава с палав блясък в очите и казва:
– Имам по-добра идея…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Искате ли да се престорим на семейство?
– Защо не? – изчуруликала жената, кикотейки се.
– Добре! – казал той.
– Тогава си вземете проклетото одеяло сама!

Коментари

Be the first to comment

Коментари