Мъж намерил вълшебната лампа. Потъркал я, и от нея изскочил един дух и му казал


Мъж намерил вълшебната лампа. Потъркал я, и от нея изскочил един дух и му казал:
– Ще ти изпълня три желания!
– Добре, сипи по едно питие и сядай да пиеш с мен!
Седнали двамата и пили по едно. След един час мъжът отново потъркал лампата и поръчал по още едно питие. Отново седнали с духа и го изпили. След още един час, мъжът отново потъркал лампата и духът излязъл от нея и му казал:
– Какво е последното ти желание?
– Искам да пием по още едно питие!
– Ама, това е последното ти желание, бе човек! Избери си нещо по-хубаво. Например, да има мир по света!
– Не, не искам! Искам да пием по още едно!
Седнали и пили по още едно питие и духът си тръгнал. Един час по-късно, духът отново излязъл от лампата и казал:
– Добре, давай четвъртото желание…

Коментари

Be the first to comment

Коментари