Мъж се прибира от командировка и представя отчет за разходите в счетоводството.


Мъж се прибира от командировка и представя отчет за разходите в счетоводството. Счетоводителят чете:
– „За транспорт 50 лева, дневни 120 лева, проститутка 200 лева…
Счетоводителят:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– Да ти кажа, разходите за проститутка не са предвидени по закон. Обаче, какво да те правя, ще ти ги призная, но ще напишем „Забиване на гвоздеи 200 лева“…
След един месец същият мъж се прибира отново от командировка. Счетоводителят чете отчета:
– „Пътуване 50 лева, дневни 120 лева, забиване на гвоздеи 200 лева, ремонт на чука 200 лева“…

Коментари

Be the first to comment

Коментари