Мъж се прибира от командировка и представя отчет за разходите в счетоводството.


Мъж се прибира от командировка и представя отчет за разходите в счетоводството.Счетоводителят чете:
–„За транспорт-50 лева,дневни-120 лева,проститутка-200 лева“Обърнал се към мъжа:
–Да ти кажа, разходите за проститутка .не са предвидени по закон.Но,какво да те правя,ще ти ги призная,но ще запишем:„Забиване на пирони-200 лева“
След един месец същия мъж се прибира отново от командировка.Счетоводителят чете отчета:
–За транспорт-50 лева,дневни-120 лева,забиване на пирони-200 лева,ремонт на чука-200 лева….

Коментари

Be the first to comment

Коментари