Мъжо, свинята ни е полудяла!


Младо семейство от града се преместили да живеят на село. Взели си да отглеждат една свиня. Не щеш ли, един ден свинята се разбесняла нещо и взела да се удря в стените на кочината.
– Мъжо, свинята ни е полудяла! – рекла жената.
– Заведи я на ветеринар!
Отишъл мъжът при ветеринар, а онзи само се засмял и рекъл:
– Нищо и няма на свинята, разгонена е. Заведи я на нерез!
Мъжът имал мотор с кош, натоварил свинята в коша и тръгнал да я води в съседното село на нерез. Пътят, обаче, минавал покрай нива с царевица и мъжът си рекъл:
– Бе, дето ще горя бензин до съседното село и ще давам пари за нерез, не мога ли аз да опъна свинята тук, хем никой няма да види.
Речено – сторено. Пред нощта настъпила адска тишина. Мъжът се притеснил и рекъл на жена си:
– Жено, иди виж свинята, да не я е повредил нещо нерезът!
Върнала се жената след малко, ухилена до уши и рекла:
– О, нищо и няма на свинята. Седнала е в коша, сложила си е каската и те чака.

Коментари

Be the first to comment

Коментари