Мечката, коня и вълка паднали в една яма


Мечката, коня и вълка паднали в една яма. Минала седмица и почнали да огладняват. Вълкът казал:
– Мецо, ние с теб сме месоядни, а конят пасе трева, така и така ще умре – дай да го изядем!
– Но той ни е приятел! – отговорила мечката.
– Дай поне да му кажем.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Признали те на коня.
– Е, щом така сте решили… Но искам да ми изпълните едно последно желание. Като бях малко конче, ми жигосаха някакви букви отзад, искам да ми ги прочетете.
Отишли те зад коня, а той им теглил по един як къч. Вълкът умрял на място а мечката измърморила:
– Хем не мога да чета, къде се бутам и аз, мама му стара…

Коментари

Be the first to comment

Коментари