Мениджър на голяма компания отишъл в гората за гъби.


Мениджър на голяма компания отишъл в гората за гъби. Стигнал до гората с колата си, отбил встрани на пътя и влязъл навътре. Ходил доста дълго, няколко часа, по някое време установил, че се е заблудил и не може да намери пътя обратно към колата си. Стигнал до брега на една река, а там седнал на един пън до един висок бор да си отдъхне малко. Както си седял, се появил друг гъбар. Заблудилият се мениджър попитал:
– Извинете ме, може ли да ми кажете къде съм?
Внимателно го огледал другият и казал:
– Вие се намирате в гората, до брега на една рекичка, на един пън под висок бор.
– Уау! Вие трябва да сте бизнес консултант! – казал заблуденият.


– Аха! Как разбрахте това?
– Вашият отговор технически е правилен, но е абсолютно безполезен и на практика аз и сега не знам как да стигна до колата си.
– А-а-а, вие трябва да сте мениджър на голяма компания – усмихнал се консултантът.
– Да! Как познахте?

Be the first to comment

Коментари