Минавали покрай едни гробища – попа с файтона си и файтонджията отпред


Минавали покрай едни гробища – попа с файтона си и файтонджията отпред, който карал конете. Файтонджията бил голям шемет. Той казал на попа:
– Дядо попе! Хайде на бас, че ще отида при Пена, оная вдовица ей там, дето реве на гроба на бай Данчо, и ще я опъна.
– Добре! – казал попа – Ако успееш, ти давам конете и файтона. Аkо ли не, ще ми слугуваш една година без пари!
Стиснали си ръцете и файтонджията отишъл при един гроб и започнал да нарежда:
– Миме, защо ме остави, Миме…
Тръшкал си главата, скубел си косите и отишъл на втори гроб:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Цонке, ти първата, най-милата, най-сладката…
Ревял, чупел пръсти и отишъл на трети гроб…
В това време, вдовицата Пена го гледала как обикаля от гроб на гроб и се кахъри. Зачудила се тя и отишла при него и го питала:
– Киро, защо така? На бая гробове на жени ревеш?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Какво да ти кажа, бульо Пено, аз съм много надарен. Пет жени съм уморил досега с тая работа…
– Ох, да вземеш и мене да ме… да ида и аз при моя мъж.
Напънал я файтонджията яката, а Пена започнала да нарежда:
– Ох, ида Данчо, ида…
А попа отстрани промърморил:
– Ти никъде няма да отидеш, ама конете и файтона ми заминаха…

Коментари

Be the first to comment

Коментари