Мишок


Стои един огромен бик на една поляна. Рие с копита от ноздрите му излиза пара … а около него обикаля едно мишле … мине зад бика … погледне нагоре и вика:
– Еха-а-а-а-а … – обиколи отпред, погледне нагоре и вика – тц-тц-тц-тц …
Бикът го погледнал високомерно с крайчеца на окото си и нищо не казал … обаче мишлето пак минало отзад – погледнало нагоре и казало:
– Еха-а-а-а-а … – минало отпред, погледнало нагоре и казало – тц-тц-тц-тц …
Бикът си замълчал, а мишлето отново минало отзад – погледнало нагоре и казало:
– Еха-а-а-а-а …
Минало отпред-погледнало нагоре и казало:
– Тц-тц-тц-тц …
Бикът не издържал вече … настъпил мишока по опашката и казал:
– Я, кажи бе, мишо … какво само обикаляш около мене … оглеждаш ме и викаш: „Еха-а-а-а“ и „тц-тц-тц-тц“?
Мишокът казал:
– Ами гледам те и не мога да проумея защо така?!
– Кое защо така, бе, мишо? – попитал бикът.
– Ами мина отзад и гледам имаш хей толкова огромен член … и като мина отпред не мога да проумея защо като имаш хей толкова огромен член … имаш и толкова огромни рога?!

Коментари

Be the first to comment

Коментари