Млада жена се мотаела из мебелен магазин.


Млада жена се мотаела из мебелен магазин. Приближил се един стажант и учтиво попитал:
– Добър ден! Мога ли да Ви помогна с нещо?
– Добър ден! – разбира се. Бих искала да купя съпружеска спалня, но всичките тук са много ниски.
– Но това са последните модни тенденции в спалното обзавеждане! – ето тази, например, е писък и крясък…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Да!? – но е ниска…! – след което мадамата си съблякла дрехите, излегнала се лъстиво и поканила младежа да направи същото. Той, с изпотени стъкла на очилата, не чакал втора покана. Хвърлил си дрехите и се метнал надървен отгоре и. Тъкмо се канел да проникне, когато момата викнала:
– Мъжът ми се връща! Скрий се!
Момчето се хвърлило на пода и се опитало да се мушне под леглото, но не успяло, поради малката височина.
– Ето! Видяхте, нали? Трябва ми по-висока спалня…!

Коментари

Be the first to comment

Коментари