Mладеж поканил девойка за първа среща в ресторант


Mладеж поканил девойка за първа среща в ресторант. Донесли менюто и момичето почнало да избира най-скъпите неща.
Младежът не се зарадвал много, но се успокоявал с мисълта, че след вечерята може ..да му излезе късмета.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Когато обаче тя поръчала за девети път, не издържал и я попитал:
– Винаги ли толкова много ядеш?
– Не, само като съм в цикъл!

Коментари

Be the first to comment

Коментари