Младият поп


В едно село, старият поп се пенсионирал и на негово място пратили нов, млад, току що завършил семинарията. Първата му литургия ще му е и държавен изпит. Притеснил се младока, че ще го изпитва лично владиката. Отишъл за съвет при стария поп:
-Не се притеснявай синко. За да се отпуснеш мини сутринта през кръчмата и удари три коняка на крак! Аз и владиката се познаваме от деца. Ще ти уредя изпита!!!
Ден след литургията, отива отново младия при стария поп и пита:
-Дядо попе как мина литургията?
-Виж сега синко, по мои сметки коняците са били не три, а около 30, защото:
1. В църквата не се влиза по долни гащи и потник.
2. Не се пълзи на 4 крака.
3. Не се пикае в легена за кръстене на бебета.
4. На бабичките се подава да целунат кръста, не х*я ти.
Виждаш с практиката си зле, но и теорията ти малко куца, защото:
1. Адам не е пръснал сливата на Ева, а откъснал плода на познанието.
2. Евреите са дошли от изток, а не от п*тка си майна.
3. Христос е распнат, а не опънат на кръста.
4. Мойсей е превел евреите през пустинята, а не ги е прееб@л!
5. В карая на литургията се казва „Амин“, а не айде е*ете си майката!
До тук, както можеш да де сетиш беше скъсан, но се обърка и вместо ръката целуна х*я на владиката, че той ти писа 3 от умиление!

 

Публикацията е единствено с комична цел и не цели опозоряване на църквата!

Коментари

Be the first to comment

Коментари