Младо семейство от града се преместили да живеят на село.


Младо семейство от града се преместили да живеят на село. Взели си да отглеждат една свиня. Не щеш ли, един ден свинята се разбесняла нещо и взела да се удря в стените на кочината.
– Мъжо, свинята ни е полудяла! – рекла жената.
– Заведи я на ветеринар!
Отишъл мъжът при ветеринар, а онзи само се засмял и рекъл:
– Нищо и няма на свинята, разгонена е. Заведи я на нерез!
Мъжът имал мотор с кош, натоварил свинята в коша и тръгнал да я води в съседното село на нерез. Пътят, обаче, минавал покрай нива с царевица и мъжът си рекъл:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Бе, дето ще горя бензин до съседното село и ще давам пари за нерез, не мога ли аз да опън* свинята тук, хем никой няма да види.
Речено – сторено. Пред нощта настъпила адска тишина. Мъжът се притеснил и рекъл на жена си:
– Жено, иди виж свинята, да не я е повредил нещо нерезът!
Върнала се жената след малко, ухилена до уши и рекла:
– О, нищо и няма на свинята. Седнала е в коша, сложила си е каската и те чака.

Коментари

Be the first to comment

Коментари