Младо семейство. Съпругата е в напреднала бременност.


Младо семейство. Съпругата е в напреднала бременност. Съпругът се върти около нея и моли:
– А дай, ма мацко, а дай…
– Махни се , бе! Виж на какво приличам, пък и каква жега е. Ето ти двадесет лева и отивай при съседката от втори етаж.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Взема парите мъжа и тръгва. След малко се връща и казва :
– Не дава. Иска петдесет.
– Ах, кучка долна. Аз на нейния взех двадесет миналата година, когато беше бременна..

Коментари

Be the first to comment

Коментари