Младоженка излязла от душа, увита в халат


Младоженка излязла от душа, увита в халат.
Младоженецът казал:
– Вече няма нужда да се срамуваш – нали сме женени.
– Тя си съблякла халата и му показала голото си тяло.
– Леле – ахнал съпругът.
– Нека те снимам.
– Защо? – свенливо попитала булката.
– За да мога вечно да нося красотата ти до сърцето си.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Той я снимал и после също влязъл под душа.
След няколко минути излязъл, увит в халат.
– Защо носиш халат, скъпи? – попитала жена му.
– Вече няма нужда да се срамуваш – нали сме женени.
– Той си съблякъл халата и й показал голото си тяло.
– Нека и аз ти направя снимка – казала тя.
– Защо? – ухилил се мъжът.
– За да мога да я увелича

Коментари

Be the first to comment

Коментари