Моисей, Христос и някво старче отиват да играят голф.


Моисей, Христос и някво старче отиват да играят голф.
Удря Моисей топчето то се засилва директно към локвата и точно преди да цопне вътре водата се разцепва на две и топчето преминава и стига почти до дупката, но не влиза.
Идва реда на Христос. Удря той топчето то пак право към гьола. обаче минава отгоре по водата и аха аха да влезе в дупката ама уви.
Застава старчето до своята топка, със сетни сили едвам я удря и тя … ПЛЬОС … директно на дъното на локвата……. обаче изведнъж … една риба изкача захапала топчето …… прелита орел…. хваща рибата и я вдига високо…… рибата изтърва топчето ………. то пада на едно дърво и катеричките започват да си играят с него……….неволно обаче те го изпускат и топчето пада на земята и се търкулва близо до дупката…..внезапно появил се вятър го търкулва леко и то пада право в дупката. Точка за старчето
Моисей: – Бах маа му. Исусе аз с баща ти повече голф няма да играя.

Коментари

Be the first to comment

Коментари