Момиче поканило гаджето си на вечеря в дома на родителите си.


Момиче поканило гаджето си на вечеря в дома на родителите си.
Перспективата била ужасяваща, но тя му обещала, че после ще излезе с него и ще му се отдаде.
За да се приготви, момчето, което също било девствено, отишло в аптеката да си купи през*рвативи.
Аптекарят бил много услужлив и му обяснил всичко за с*кса.
Накрая попитал момчето дали иска опаковка с три или шест през*рватива.
– Мисля, че предпочитам шестте – отвърнал младежът.
– Предполагам, че следващите няколко нощи ще съм доста зает.
Момчето отишло навреме за вечерята и на вратата го посрещнала приятелката му.
Тя го въвела в трапезарията, където вече седели родителите й.
Настанили го и му предложили да каже молитвата.
Момчето свело глава.
След десет минути главата му продължавала да е наведена.
Когато след двайсет минути все още не бил изправил глава, момичето се наклонило към него и прошепнало:
– Не знаех, че си толкова набожен.
– Аз пък не знаех, че баща ти е аптекар.

Коментари

Be the first to comment

Коментари