Монахиня доверила на игуменката


Монахиня доверила на игуменката, че има грешни помисли и се чувства грешна.
Игуменката я препратила при местния епископ като й обяснила, че той е най-вещ по греховните въпроси.
Отишла монахинята при епископа, оплакала му се, че се чувства грешна, а той я успокоил:
– Съблечи се, дъще, сега ще проверим.
Съблекла се тя, той хубаво я опипал и й казал:
– Дъще, няма външни белези, трябва вкараме грехометъра за най-сигурно.
Свършил си работата и я пратил да си ходи пречистена в метоха. На вратата я посрещнала игуменката:
– Дъще, какво ти каза?
– Ами, пробва ме с грехометъра…
– …ах, мръсникът, а мен от две години ме лъже,че е развален и ме кара да го продухвам

Коментари

Be the first to comment

Коментари