Морски офицер срещнал пират в една кръчма и не можел да не забележи, че пиратът има дървен крак


Морски офицер срещнал пират в една кръчма и не можел да не забележи, че пиратът има дървен крак, кука на ръката и черна превръзка на окото.
– Как се сдоби с дървения си крак? – попитал офицерът.
– Веднъж се вдигна буря – пояснил пиратът – и паднах в морето. Наоколо беше пълно с акули и едната ми отхапа крака.
– Ужасно – отвърнал офицерът. – Ами куката? Как се сдоби с нея?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Взимахме на абордаж вражески кораб и в разгара на битката ми отсякоха дясната ръка.
– Ужасно – казал офицерът. – Ами превръзката на окото?
– В окото ми падна курешка от чайка.
– И си изгубил окото си от една курешка?!
– Е, това беше първият ми ден с куката.

Коментари

Be the first to comment

Коментари