Може ли да пренощувам у вас?


– Може ли да пренощувам у вас? – примолил се младежът.
– Разбира се! Но при едно условие.Ако дори с един пръст докоснеш дъщеря ми, ще те подложа на най-жестоките китайски мъчения.
– Добре! – съгласил се изгубеният и влязъл в къщата
По време на вечерята той не можел да откъсне очи от дъщерята на стопанина… Забелязал, че и тя постоянно го наблюдава. Обаче, помнейки заканата на стареца, устоял на изкушението и след като се нахранил си легнал. През нощта той не можал да заспи заради напиращото желание и решил тихичко да се намъкне в стаята на дъщерята, с надеждата, че тя го чака…а баща й нищо няма да усети. На сутринта той крадешком се върнал братно в своето легло и заспал – уморен и щастлив. Събудил се заради някаква тежест върху гърдите. Това бил голям камък с надпис:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); „Китайско мъчение номер 1 – голям и тежък камък върху гърдите“
„Ама че тъпотия“ – помислил си младежът – „ако това е най-доброто, което старчето може да измисли, няма от какво да се опасявам“.
Вдигнал камъка и го запратил през прозореца. Тук обаче забелязал друга бележка:
„Китайско мъчение номер 2 – камъкът е вързан за левия ви тестис.“
Паникьосал се….погледнал през прозореца и видял, че въженцето скоро ще се изпъне до крайност от тежестта.Решил, че е по-добре да си потроши няколко кости, отколкото да го кастрират и скочил през прозореца. Падайки той видял голям надпис, изписан направо на земята:
„Китайско мъчение номер 3 – десният ви тестис е вързан за крака на леглото“

Коментари

Be the first to comment

Коментари