Мутра влиза в аптека


Мутра влиза в аптека.
– Какъв хляб имате?
Аптекарят учудено:
– Ама тук е аптека какъв хляб?
– Смееш да ми противоречиш? – и го смлял от бой.
На следващият ден мутрата пак идва.
– Какъв хляб имате?
– Казах ви вече, че не продаваме хляб.
– Ооооооо! – и още по як пердах.
На третия ден още при появяването на мутрата аптекарят започва да вади хляб изпод тезгяха.
– Ето „Добруджа“, ето „Стара загора“. Имаме ръжен, типов, франзели…
– Хляб има вече във всички аптеки. Покажи киселото мляко.

Коментари

Be the first to comment

Коментари