На двама студенти им предстоял важен изпит по физика.


На двама студенти им предстоял важен изпит по физика. Досега те имали единствено шестици и поради това били силно уверени в знанията си и изобщо не си и помислили да учат или преговарят в нощта преди изпита. Вместо това те отишли на купон и здраво се напили. На другия ден се събудили и с ужас осъзнали, че отдавна са пропуснали изпита и като знаели какво ще ги направят родителите им като разберат, отишли да се молят на изпитващия преподавател.

Почнали да го лъжат, че са пътували надалече, но на връщане били спукали гума, а нямали резервна, така че трябвало да се връщат на стоп. Наговорили още сума ти глупости, докато най-накрая изпитващия склонил да им даде втори шанс. Сложил ги той в две отделни стаи сами и им дал изпитната работа.
Първия въпрос бил за 5 точки и гласял: „От какво е изградено атомното ядро?“.
„Да бе, това е супер лесно!“ – помислили си студентите.
Втория въпрос, който бил за 95 точки, обаче гласял: „Коя точно гума спукахте?“

Коментари

Be the first to comment

Коментари