На една жена и подарили вълшебно зайче.


На една жена и подарили вълшебно зайче. То й казало:
– Моля те, пусни ме от клетката и аз ще ти изпълня три желания.
Тя мислила, мислила и накрая се съгласила.
– Само че, за да съм честен, трябва да те предупредя, че каквото поискаш за себе си, ще го получи и мъжът ти в десеторен размер – казало зайчето.
– Няма проблеми. Аз обичам мъжа си и той ме обича, така че нека и той да е щастлив! – казала жената.
– Какво е първото ти желание? – попитало зайчето.
– Да съм много красива!


– Няма проблем!
И тя станала много красива, а мъжа и – 10 пъти повече.
– Второто желание?
– Да имам много пари!
Тя станала много богата, а мъжа и пак бил 10 пъти по-богат от нея.
– Третото желание?
Мислила, мислила жената и накрая казала:
– Може ли да получа един малък инфаркт?

Коментари

Be the first to comment

Коментари