​На Иванчо му купили ново моторче. Решил да се похвали на Марийка и и предложил да я повози.


​На Иванчо му купили ново моторче. Решил да се похвали на Марийка и и предложил да я повози. Излезли извън селото по черните пътища и не щеш ли завалял дъжд. Скрили се в една плевня да изчакат дъжда да спре.
-Мале Иванчоо – рекла Марийка -сега както сме сами в тази плевняааа…
-Не се притеснявай, ма, Марийке! Спира дъжда, качвам те на моторчето и те карам у вас!
-Абе както сме сами в тази плевня, на това меко сенце…
-Ама не се притеснявай, Марийке! Спира дъжда, качвам те на моторчето и те карам у вас.
-Абе, ако легнем на това меко сенце – знаеш ли какво ще стане…


-Марийке, казах ти не се притеснявай. Спира дъжда и те карам у вас.
Спрял дъжда, качили се на моторчето и потеглили към селото. Като наближили Иванчо спрял и казал:
-Марийке, да вземеш да слезеш, че като ни видят заедно след този дъжд да се прибираме, кой знае какво ще си помислят…
-Какво да си помислят, Иванчо? Две п*тки на един мотор, какво има да му мислят!

Коментари

Be the first to comment

Коментари