На изпит по медицина, студент отговаря на въпрос


На изпит по медицина, студент отговаря на въпрос: „Признаци на бременността“. Отзад му подсказват: „Окапване на косата, изкривяване на краката, голям корем…“. Студентът повтаря това пред професора. Професорът слуша с интерес, а после става прав и пита:
– Колега, косата окапала ли ми е?!
– Окапала е.
– Краката криви ли са ми?!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Криви са.
– Коремът голям ли ми е?!
– Голям е.
– Е, колега, като родя, елате да Ви пиша тройка!

Коментари

Be the first to comment

Коментари